БАДЕР КАРА Услуги

Какви услуги предлагаме?

0049 3435 98 65 798 Свържете се с нас

woman

БАДЕР КАРА Преглед на услугите

Успешният бизнес е целта, която преследвате. Въпросът за съотношението между разходи и приходи стои пред Вас все по-остро. Преведено на езика на икономическата практика, това означава: Разходите за персонал придобиват все по-голям приоритет. Нужни са ефективни решения.

Silhouette of helping hand between two climber

Социалната сигурност и справедливото отношение, които гарантираме на нашите служители, са предпоставка за тяхната висока мотивация и ангажираност при временна заетост.Нашите клонове осигуряват обслужване на клиентите по. Надеждността и прозрачността в начина ни на работа допринасят за успеха на нашите клиенти. Развиващите се по този начин дългосрочни партньорства създават условия за здравословен растеж и на двете страни.

Като надежден партньор БАДЕР КАРА е готова да Ви предложи индивидуални и икономически изгодни решения в областта на човешките ресурси.

БАДЕР КАРАДЕР КАРА Описание на услугите

Übersetzung БАДЕР КАРА Ви предлага услуги в следните области:

brand-color

Граждански договори (аутсорсинг услуги)

Вътрешни функции и отдели на Вашата компания се поемат от БАДЕР КАРА, така че Вие имате възможност да се съсредоточите върху основния си бизнес.

Предимства за клиента

 • Изнасяне на дейности и отдели, свързани с високи разходи
 • Получавате възможност да се съсредоточите върху основните си дейности и да реагирате на съответните пазарни дадености по най-добрия за Вашия бизнес начин!

Научете повече

Граждански договор за услуга

С гражданския договор за услуга Ви предлагаме нашето стандартно портфолио от услуги. Отправна точка за нашия граждански договор за услуга са изискванията към комисионирането на единични изделия, където и до днес задачата е да се обработят възможно най-голямо количество стоки за много кратко време. Заявете само изискванията си и очакваните количества и ние ще Ви направим изгодно предложение. Благодарение на многогодишния ни опит сме в състояние да Ви предоставим оферта в най-кратки срокове. Нашият граждански договор за услуга съдържа следните основни дейности:

 • Опаковане на генерални товари
 • Зареждане на търговски единици по задание
 • Товарене и разтоварване на контейнери
 • Палетизиране на стоки
 • Документация за приемане и експедиция на стоки

Гражданският договор за услуга се изготвя на базата на действащия BGB § 631 (Германския граждански кодекс) без изискване за майсторско свидетелство, както и на BGI 865 (VBG). Гражданският договор за услуга е идеалният стартов пакет услуги сред гражданските договори. ой предлага възможност за прозрачно оформяне на класическите комисионерски услуги на базата на единични цени.

Граждански договор Q- Gate

С нашият граждански договор Q- Gate бихме искали да Ви предложим нашето специализирано портфолио от услуги. Отправна точка за нашия граждански договор Q- Gate са изискванията за контрол на качеството на произведени компоненти, които получават оптическо обозначение и се сортират от нашия качествен контрол Q- Gate в съответствие със зададения набор от изисквания посредством маркировки “ОК” или “не ОК”. На базата на дългогодишния ни опит в автомобилния бранш ние вече сме имали възможност да помогнем на някои доставчици да придобият по-добър статут пред производителите на автомобили. Заявете само изискванията си и очакваните количества и ние ще Ви направим изгодно предложение. Нашият граждански договор Q- Gate съдържа следните основни дейности: 

 • Контрол на произвежданите компоненти
 • Обозначение с “ОК” или “не ОК”
 • Опаковане на контролираните компоненти
 • Бърз транспорт на контролираните компоненти
brand-color

Услуги за временна заетост

Посредством мрежата си от кандидати БАДЕР КАРА предоставя работници на временни договори в региона и извън него, които поемат дейности от различни нива на квалификация.

Предимства за клиента

 • Във фази на голямо натоварване работата се поема веднага от персонал на временни договори
 • Ясно калкулирани разходи (заплащат се само действително отработените работни часове)
 • Гъвкаво управление на броя на служителите (клиентът може да увеличава или намалява броя на временно заетите в съответствие с обема на работата)

4-часовата гаранция на БАДЕР КАРА: 100-процентова сигурност!

В редки случаи, когато въпреки старателния подбор Вие решите, че даден временно зает служител не е подходящ за Вашата компания, можете да се обадите в рамките на четири часа в работното ни време и ние възможно най-бързо ще се погрижим да Ви предложим друг. Междувременно за Вас няма да възникнат допълнителни разходи.

brand-color

Посредничество за постоянни назначения

БАДЕР КАРА успешно посредничи за постоянни назначения на специалисти в компании от всички браншове на територията на Федералната република.

Предимства за клиента

 • Получавате само квалифицирани профили на потенциални кандидати
 • Ние поемаме търсенето на персонал и правим предварителен подбор според Вашите изисквания
brand-color

Пробно назначение и сключване на трудов договор (Try and Hire)

В съответствие със зададения от клиента профил на дейностите БАДЕР КАРА назначава специалиста на временен договор.Клиентската компания изпробва професионалните и личните качества на служителя и по-късно го назначава на безсрочен договор.

Предимства за клиента

 • БАДЕР КАРА провежда предварителния подбор на кандидатите. Това спестява време и разходи.
 • Клиентът може да изпробва сътрудника за по-дълъг период от предвидения в трудовото законодателство.
brand-color

Управление на работната сила на място (On-Site-Management)

Вие вече работите с временно нает персонал? Спестете време! Специалистите по подбор на персонал на БАДЕР КАРА могат да поемат цялата дейност по управлението на временно заетия персонал във Вашата компания (вкл. и на служителите на други фирми за временна заетост).

Предимства за клиента

 • Планирането на дейността на временно наетия персонал се поема от БАДЕР КАРА директно на място
 • Подбор и планиране дейността на персонала и поемане на всички дейности съгласно закона за временната заетост
 • Всичко това води до висока ефективност и до намаляване на разходите
brand-color

Цялостно поемане на управлението на временно наетия персонал (концепция Master Vendor)

Като главен доставчик на услуги (Master Vendor) БАДЕР КАРА е Вашият партньор по всички въпроси свързани с временната заетост. Това означава, че цялата дейност в областта на човешките ресурси във Вашата компания е под наше управление и наблюдение.

Предимства за клиента

 • Имате само един единствен надежден и компетентен партньор по въпросите на временната заетост във Вашата компания
 • Еднакви договорни условия във всички наши клонове и постоянно качество