Кариера в БАДЕР КАРА:

Ние растат! Можете да развиете с!

0049 3435 98 65 798 Свържете се с нас

woman
portrait of a businesswoman with two business executives standing behind her

Търсим дългосрочно управители за нашите клонове, специалисти по подбор на персонал, ръководители на проекти и кандидати за професионално практическо обучение!

От 1991 досега фирмената група Бадер Кара работи успешно в областта на услугите за временна заетост.

Вие сте амбициозни и посрещате активно новите предизвикателства?В такъв случай трябва да се запознаем! Възрастта не е решаваща, за нас е важен Вашият принос. Изпратете документите си за кандидатстване, като посочите желаното заплащане на:

Bader Kara® Gruppe
Geschäftsführung
Hans-Poeche-Straße 23-25
04103 Leipzig

Тел.:  0049 341 – 64 99 00
Електронна поща: personal-intern@bader-kara.eu

Business intern

Професионално практическо обучение

Защо Бадер Кара предлага професионално практическо обучение за специалисти по подбор на персонал?

  • От 2008 Бадер Кара всяка година без прекъсване предлага професионално практическо обучение.
  • Ние от Бадер Кара сме твърдо убедени, че само с добре обучени специалисти компанията има бъдеще на пазара. Обучаваните от нас кадри прилагат оптимално идеите и желанията си след вътрешно-фирмено съгласуване.
  • По време на тригодишния обучителен период, ние от Бадер Кара обучаваме интензивно бъдещите кадри в реални условия.
  • При нас важи принципът: – Обучаващите се са част от екипа и са при нас за да се учат!
  • Така Бадер Кара има възможност да предаде дългогодишния си опит и ноу-хау и се стреми да задържи обучените кадри на работа във фирмата.
  • Нашите обучаващи се получават всяка възможна подкрепа, за да постигнат най-добри резултати.