brand-color

Impressum

Bader Kara® Personalservice GmbH
Reprezentowana przez właściciela René Ritz
Główna siedziba firmy:
Dresdener Str. 57
04758 Oschatz

Telefon 03435 98 65 798
Telefax 03435 98 65 797

Sąd rejestrowy Lipsk HRB: 27432
NIP: 231/106/13555

oraz

Bader Kara® Food Personal GmbH
Reprezentowana przez właściciela Lars Torge
Główna siedziba firmy:
Dresdener Str. 57
04758 Oschatz

Telefon 03435 98 65 798
Telefax 03435 98 65 797
Sąd rejestrowy Lipsk HRB: 32291
NIP:239/106/02012

oraz

Bader Kara® Logistik GmbH
Reprezentowana przez właściciela René Ritz
Główna siedziba firmy:

Dresdener Str. 57
04758 Oschatz

Telefon 03435 98 65 798
Telefax 03435 98 65 797

Sąd rejestrowy Lipsk HRB:25759
NIP: 231/106/10016

oraz

Bader Kara® EU-Logistik GmbH
Reprezentowana przez właściciela René Ritz
Główna siedziba firmy:

Dresdener Str. 57
04758 Oschatz

Telefon 03435 98 65 798
Telefax 03435 98 65 797

Sąd rejestrowy Lipsk HRB: 34815
NIP: 239/106/02071

oraz

Bader Kara® Buchhaltung & Controlling GmbH
Reprezentowana przez właściciela René Ritz
Główna siedziba firmy:

Dresdener Str. 57
04758 Oschatz

Telefon 03435 98 65 798
Telefax 03435 98 65 797

Sąd rejestrowy Lipsk HRB:29703
NIP: 239/106/01997

oraz

Bader Kara® praca tymczasowa + usługi dla sp. z o.o.
reprezentowana przez Prezesa Zarządu René Ritz
Główna siedziba firmy:

ul. Rynek 30
68-200 Zary (PL)

Informacje prawneOgraniczenie odpowiedzialności
Zawartość niniejszej strony internetowej
Treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej dobierane są z najwyższą starannością. Bader Kara® nie przejmuje jednak odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Korzystanie z dostępnych treści odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Artykuły opatrzone nazwiskiem autora wyrażają jego poglądy i nie zawsze zdanie Bader Kara® na dany temat.
Dostępność strony internetowej
Bader Kara® dąży do zapewnienia możliwie niezakłóconego dostępu do niniejszej strony. Mimo wszelkich starań nie można jednak wykluczyć okresów przestoju. Bader Kara® zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania oferty w każdym momencie.Linki zewnętrzne
Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Strony te podlegają każdorazowo odpowiedzialności ich operatorów. W dniu podłączenia linków zewnętrznych sprawdzone zostały udostępnione na nich treści pod kątem legalności. Nie stwierdzono wówczas naruszenia prawa. Firma Bader Kara® nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt oraz zawartość podłączonych stron. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że Bader Kara® przywłaszcza sobie treści ukryte za odsyłaczami lub linkami. Ciągłe kontrolowanie zewnętrznych linków nie jest możliwe bez dostarczenia konkretnych informacji o naruszeniu prawa. W takim przypadku linki zostaną niezwłocznie usunięte.
Ogłoszenia reklamowe
Za treść ogłoszeń reklamowych odpowiadają ich autorzy, podobnie jak za zawartość stron, których ogłoszenia te dotyczą. Umieszczenie przez Bader Kara® ogłoszenia reklamowego nie oznacza akceptacji jej treści.
Brak stosunku umownego
Korzystanie z niniejszej strony internetowej nie oznacza powstania stosunku umownego między użytkownikiem i Bader Kara®. Tym samym wykluczone są wszelkie roszczenia prawne lub podobne w stosunku do Bader Kara®. Jeżeli korzystanie ze strony internetowej doprowadzi jednak do powstania stosunku umownego, obowiązuje następujące, czysto zapobiegawcze ograniczenie odpowiedzialności:
Bader Kara® ponosi odpowiedzialność za zamiar popełnienia czynu zabronionego i rażące niedbalstwo oraz w przypadku naruszenia ważnego zobowiązania wynikającego z umowy (obowiązek kardynalny).
Przy ograniczeniu odszkodowania do przewidywalnych w momencie zawarcia umowy i dla niej typowych szkód, Bader Kara® odpowiada tylko za takie szkody, które opierają się na lekkim naruszeniu obowiązków kardynalnych przez Bader Kara®, jej przedstawicieli prawnych lub osoby wykonujące powierzone zobowiązania. W przypadku lekkiego naruszenia obowiązków ubocznych, które nie są obowiązkami kardynalnymi, Bader Kara® nie ponosi odpowiedzialności. Nie dotyczy to odpowiedzialności za straty, które wchodzą w zakres zapewnianej przez Bader Kara® gwarancji oraz odpowiedzialności za roszczenia z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt jak i szkody związane z narażeniem życia, uszczerbkiem na zdrowiu i ciele.
(2) Prawo autorskie
Publikowane na niniejszej stronie treści i dzieła są chronione prawem autorskim. Każde ich użycie niezgodne z obowiązującym prawem autorskim wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Dotyczy to szczególnie powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisu, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i artykuły dostarczone przez osoby trzecie są odpowiednio oznaczone. Niedozwolone powielanie lub odtwarzanie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i karalne. Dozwolone jest jedynie wykonywanie kopii i ściąganie plików do użytku osobistego, prywatnego ale nie w celach komercyjnych.
Umieszczanie linków prowadzących do strony internetowej Bader Kara® jest zawsze mile widziane i nie wymaga zgody ze strony Bader Kara®. Prezentacja niniejszej strony internetowej w ramce umieszczonej w innej witrynie internetowej (framing) jest dozwolona tylko za zgodą Bader Kara®.
(3) Obowiązujące prawo
Obowiązuje tylko i wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec
(4) Szczególne warunki użytkowania
Jeżeli szczególne warunki użytkowania niniejszej strony internetowej odbiegają w konkretnym przypadku od wyżej wymienionych punktów (1) do (4), w odpowiednim miejscu pojawi się stosowna informacja na ten temat. Wówczas obowiązują szczególne warunku użytkowania
(5) ochrona danych osobowych
w razie pytań i próśb dotyczących ochrony danych osobowych Grupy Bader Kara® proszę zwracać się do inspektora ochrony danych osobowych pod adresem dsb@bader-kara.eu
Źródło informacji dla wszystkich obrazów i grafik:

© JiSIGN – Fotolia.com
© Kurhan – Fotolia.com
© Helmut Niklas – Fotolia.com (alle Kennzeichen – Standorte)
© Arcady – Fotolia.com
© artSILENSEcom – Fotolia.com
© Dark Vectorangel – Fotolia.com
© ikKsuEpseLonZet – Fotolia.com
© Speedfighter – Fotolia.com
© Kim Schneider – Fotolia.com
© Georgy Khrushchev – Fotolia.com
© anekoho – Fotolia.com
© s_l – Fotolia.com
© goodluz – Fotolia.com
© tunedin – Fotolia.com
© vege – Fotolia.com
© T. Linack – Fotolia.com
© wkbilder – Fotolia.com
© Manuel Schönfeld – Fotolia.com
© pure-life-pictures – Fotolia.com
© KavalenkavaVolha – Fotolia
© goldpix – Fotolia
© graphicnoi – thinkstockphotos.de
© eabff – thinkstockphotos.de
© Jupiterimages – thinkstockphotos.de
© sezer66 – thinkstockphotos.de
© gpointstudio – thinkstockphotos.de
© Ablestock.com – thinkstockphotos.de
© nautiluz56 – thinkstockphotos.de
© Thomas Northcut – thinkstockphotos.de
© Getty Images – thinkstockphotos.de
© AmmentorpDK – thinkstockphotos.de
© George Doyle – thinkstockphotos.de
© Wavebreakmedia – thinkstockphotos.de
© demaerre – thinkstockphotos.de
© NADOFOTOS – thinkstockphotos.de
© m-imagephotography – thinkstockphotos.de
© Jirapong – Fotolia
© rparys – Fotolia
© alho007 – Fotolia
© MattisKaminer – istockphoto.com