За сайта

0049 3435 98 65 798 Свържете се с нас

woman
brand-color

Bader Kara® Personalservice GmbH
Дружеството се представлява от управителя Рене Риц
Фирмена централа:
Dresdener Str. 57
04758 Oschatz
Тел.: 0049 3435 98 65 798
Факс: 0049 3435 98 65 797
Съд по регистрация Лайпциг, № търг. рег. 27432 данъчен
номер: 231/106/13555

Bader Kara® Food Personal GmbH
Дружеството се представлява от управителя Ларс Торге
Фирмена централа:
Dresdener Str. 57
04758 Oschatz
Тел.: 0049 3435 98 65 798
Факс: 0049 3435 98 65 797
Съд по регистрация Лайпциг, № търг. рег. 32291 данъчен н
омер: 231/106/15159

Bader Kara® Logistik GmbH
Дружеството се представлява от управителя Рене Риц
Фирмена централа:
Dresdener Str. 57
04758 Oschatz
Тел.: 0049 3435 98 65 798
Факс: 0049 3435 98 65 797
Съд по регистрация Лайпциг, № търг. рег. 25759 данъчен
номер: 231/106/13016

Bader Kara® EU-Logistik GmbH
Дружеството се представлява от управителя Рене Риц
Фирмена централа:
Dresdener Str. 57
04758 Oschatz
Telefon 03435 98 65 798
Telefax 03435 98 65 797
Съд по регистрация Лайпциг, № търг. рег. 34815 данъчен
номер: 239/106/02071

Bader Kara® Buchhaltung & Controlling GmbH
Дружеството се представлява от управителя Рене Риц
Фирмена централа:
Dresdener Str. 57
04758 Oschatz
Тел.: 0049 3435 98 65 798
Факс: 0049 3435 98 65 797
Съд по регистрация Лайпциг, № търг. рег. 29703 данъчен
номер: 231/106/14047

Bader Kara® praca tymczasowa + usługi dla sp. z o.o.
Дружеството се представлява от управителя Рене Риц
Фирмена централа:
ul. Rynek 30
68-200 Zary (PL)

Изключване на отговорност и правна информация
(1) Ограничение на отговорността
Съдържание на този сайт
Съдържанието на този сайт беше създадено с много старание. Въпреки това доставчикът не поема отговорност за правилността, изчерпателността и актуалността на предоставените съдържания. Ползването на достъпните съдържания се извършва на собствен риск на потребителя. Авторските публикации предават мнението на автора, което не винаги съвпада с това на доставчика.
Достъпност на сайта
Доставчикът ще се стреми да предлага непрекъснат достъп до услугата. Проблеми с достъпа обаче не могат да бъдат напълно изключени дори и при най-голямо старание. Доставчикът си запазва правото да променя или да прекратява предлаганата услуга по всяко време.
Външни препратки
Този сайт съдържа препратки към сайтове на трети страни (т.нар. външни връзки). Отговорността за тези сайтове е на съответните им оператори.
При първоначалното публикуване на препратка към външна връзка, доставчикът е проверил чуждите съдържания за наличие на евентуални правни нарушения.
Към този момент не са били установени правни нарушения.Доставчикът няма никакво влияние върху актуалното и бъдещото оформление и съдържание на сайтовете, към които сочат връзките. Поставянето на външни връзки не означава, че доставчикът си присвоява съдържанията, намиращи се на сайтове, към които препраща връзката. Непрекъснатото наблюдение на тези външни връзки без наличие на конкретни доказателства за нарушения, не е приемливо за доставчика. При узнаване за правни нарушения, такива външни връзки ще бъдат изтрити веднага.
Реклами
За съдържанието на рекламите, както и за съдържанието на рекламирания сайт, носи отговорност съответният автор. Изобразяването на рекламата не се счита за одобрение от страна на доставчика.
Липса на договорни отношения
Чрез използването на този сайт не се осъществяват договорни отношения между потребителя и доставчика. От него не произтичат договорни или подобни на договорни претенции срещу доставчика. За случаите, в които използването на сайта все пак доведе до договорни отношения, като предпазна мярка важи следното ограничение на отговорността: Доставчикът е отговорен за умисъл и груба небрежност, както и при нарушение на съществено договорно задължение. Доставчикът носи отговорност за щети, дължащи се на леко небрежно нарушение на съществените задължения, причинени от него или от страна на някой от неговите законни представители или агенти. Обезщетението е ограничено до типичните за договора щети, които са били предвидими в момента на сключване на договора. В случай на нарушение по небрежност на вторични задължения, които не са съществени задължения, доставчикът не носи отговорност. Отговорността за вреди, които попадат в обхвата на гаранцията на доставчика, както и отговорността за искове по Закона за отговорността на производителя и за вреди вследствие накърняване на живота, тялото или здравето, остава в сила.
(2) Авторско право
Публикуваните на този сайт съдържания и произведения са обект на авторско право. Всяка неразрешена съгласно Германския закон за авторското право употреба изисква предварителното писмено съгласие на автора или притежателя на авторските права. Това се отнася изрично за копиране, обработка, превод, съхранение и възпроизвеждане на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи. Съдържанията и публикациите на трети страни са обозначени като такива. Неразрешеното възпроизвеждане или разпространение на отделни съдържания или цели страници е забранено и наказуемо. Разрешено е само копирането и свалянето за лична, частна и некомерсиална употреба. Създаването на връзки към сайта на доставчика са винаги добре дошли и не изискват съгласието на доставчика на сайта. Създаването на връзки към сайта на доставчика са винаги добре дошли и не изискват съгласието на доставчика на сайта. Представянето на този сайт на чужди платформи се допуска само с разрешение.
(3) Приложимо право
В сила са само и единствено съответните закони на Федерална република Германия.
(4) Специални условия за ползване
Ако за отделни начини на ползване на този сайт важат специални условия, различни от посочените по-горе точки (1) до (4), то това е изрично указано на съответното място. Тогава за този конкретен случай важат специалните условия на ползване.
(5) Datenschutz
Bei Fragen und Anliegen rund um das Thema Datenschutz der Bader Kara® Gruppe wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten unter dsb@bader-kara.eu
Данни за използваните източници за снимки и графики:

© JiSIGN – Fotolia.com
© Kurhan – Fotolia.com
© Helmut Niklas – Fotolia.com (alle Kennzeichen – Standorte)
© Arcady – Fotolia.com
© artSILENSEcom – Fotolia.com
© Dark Vectorangel – Fotolia.com
© ikKsuEpseLonZet – Fotolia.com
© Speedfighter – Fotolia.com
© Kim Schneider – Fotolia.com
© Georgy Khrushchev – Fotolia.com
© anekoho – Fotolia.com
© s_l – Fotolia.com
© goodluz – Fotolia.com
© tunedin – Fotolia.com
© vege – Fotolia.com
© T. Linack – Fotolia.com
© wkbilder – Fotolia.com
© Manuel Schönfeld – Fotolia.com
© pure-life-pictures – Fotolia.com
© KavalenkavaVolha – Fotolia
© goldpix – Fotolia
© graphicnoi – thinkstockphotos.de
© eabff – thinkstockphotos.de
© Jupiterimages – thinkstockphotos.de
© sezer66 – thinkstockphotos.de
© gpointstudio – thinkstockphotos.de
© Ablestock.com – thinkstockphotos.de
© nautiluz56 – thinkstockphotos.de
© Thomas Northcut – thinkstockphotos.de
© Getty Images – thinkstockphotos.de
© AmmentorpDK – thinkstockphotos.de
© George Doyle – thinkstockphotos.de
© Wavebreakmedia – thinkstockphotos.de
© demaerre – thinkstockphotos.de
© NADOFOTOS – thinkstockphotos.de
© m-imagephotography – thinkstockphotos.de
© Jirapong – Fotolia
© rparys – Fotolia
© alho007 – Fotolia
© MattisKaminer – istockphoto.com