Управление на недвижими имоти

Добре дошли на страницата на фирмена група БАДЕР КАРА за управление на недвижими имоти!

0049 3435 98 65 798 Свържете се с нас

woman
img_5956

Недвижими имоти

Нашата фирмена група е Вашият компетентен партньор за управление на жилищни комплекси, както и на търговските обекти.

Всички служители на БАДЕР КАРА, идващи от чужбина, се настаняват в жилища при спазване на директивата за условията на труд на работното място (ASR) .

Имаме дългогодишен опит в управлението на недвижима собственост в Лайпциг и района около Лайпциг, базиращ се на откритост и уважение в личния контакт с нашите клиенти, служители и изпълнители. Стремим се винаги да балансираме интересите на наематели и наемодатели, за да удовлетворим в максимална степен и двете страни.

Грижим се за поверените ни недвижими имоти със същото старание, както за нашите собствени!

Добре поддържани открити площи, чисти стълбища и фасади без графити са характерни за управляваните от нас жилищни комплекси с апартаменти и търговски единици. Това е възможно благодарение на честото ни присъствие на място, както и на личните контакти със собственици и наематели.