księgowość i kontrola

woman
logo_bk_buchhaltung
Bader Kara® Buchhaltung & Controlling GmbH oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom następujące usługi:
Księgowość
• Prowadzenie książki kasowej oraz jej rozliczanie
• Monitorowanie zadłużenia i kredytów i upomnień
• Układanie,sortowanie oraz archiwizacja dokumentów
• prowadzenie ksiąg finansowych oraz ich rozliczanie
• księgowanie wszystkich trwających transakcji firmy
• monitorowanie zadłużeń/kredytów/upomnień
• bieżące utrzymanie konta
• oceny biznesu
• płatności
• przygotowanie bilansu
naliczanie wypłat
• tworzenie wypłat brutto/uzupełniających do fakturowania dla swoich pracowników
• tworzenie i przetwarzanie wymaganych dokumentów do instytucji takich ZUS,Urząd Skarbowy czy Związki Zawodowe
kontrolowanie
kontrolowanie rozpoczyna się dobrej księgowości! W praktyce oznacza to,że dla przedsiębiorcy są brane pod lupę ciągle atualne oraz przeszłościowe dane z różnych dziedzin(m.in. BWA’s). Jaki to rozwój?Jakie są ku temu powody? Te dane i wyniki porównań stanowią podstawę do tego aby móc systematycznie planować i decydować.Tego typu kontrolowanie nie jest żadną tajemnicą i nie tylko rzeczą dla osoby kontrolującej.Dane podane do planowania i kontroli można znaleźć w naszej księgowości. Jest ona rdzeniem kontrolującym przedsiębiorstwo, ponieważ służy do dokumentacji transakcji firmy przez co jest rozstrzygającym narzędziem do zarządzania przedsiębiorstwem. Im szybciej transakcje firmy znajdą się w księgach, tym lepiej dla kontrolowania i prowadzenia firmy.
Nasze usługi obejmują
• analizę kosztów przedsiębiorstwa/pracownika
• analizę kosztów wynajmu/dzierżawy
• analizę kosztów budynków, maszyn, pojazdów, wyposażenia
• analizę kosztów dóbr konsumpcyjnych
• analizę kosztów dla firmy
• analizę cen za produkty lub usługi
• obroty( rentowność)
• oszacowanie przychodu
• analizę środków płynnych