Ще се радваме да получим известие от Вас!

Използвайте този формуляр за връзка, ако искате да поставите директно въпрос на групата BADER KARA®.
При интерес към някои от нашите предложения за работа, моля, използвайте формулярите за кандидатстване на следните адреси:

Формуляр за връзка